Vad hände sedan – postbanken

Postbanken var idé som L.O. Smith fick för att stärka arbetarnas ekonomiska trygghet. Grundidén var att omvandla postkontoren runt om i landet till banker för att genom bättre tillgänglighet och öppettider göra arbetarna mer benägna att spara pengar. Förlaget om att starta en svensk postbank lagts fram i Riksdagen och gick genom år 1883. Smith blir dock inte ofta omnämnd när man pratar om postbankens tillblivelse. Den som gått till historien som den drivande personen i frågan var dåvarande statsministern Robert Themander.

År 1912 blev Postsparbanken ett självständigt ämbetsverk och 1920 infogades det i Postverket. I form av en sparkassa organiserad via Posten så hade Postsparbanken egna statliga regler. Snart ökade dock trycket att omvandla verksamheten till en vanlig bankverksamhet. År 1960 ändrades till Postbanken 1960 och genom en sammanslagning med Sveriges Kreditbank blev man en del av den nya affärsbanken Post- och Kreditbanken, 1974. Den bank som Smith hade i åtanke för arbetarnas ekonomiska trygghet nästan 100 år tidigare hade därmed blivit något helt annat.