Svenskt supande

Under 1830- och 40-tal drack de flesta över 15 år i Sverige minst två liter sprit i veckan. En vanlig dag togs frukostsup, tuppsup, bäsken och kaffesup.

Vid middagen: aptitsup, fisksup, halvan, tersen och klacken. På kvällarna tog man en styrkesup innan man avslutade med loppsupen vid läggning.