Massmigration till Amerika

Mellan 1880 och 1900 emigrerar cirka 10 miljoner européer till Amerika. Fram till 1920 lämnar cirka 1,5 miljoner människor Sverige för ett nytt liv i Amerika. Chicago med 100 000 svenska invånare är under tiden faktiskt Sveriges näst största stad.