Förbud mot hembränt

Fram till 1855 är det tillåtet att själv hemma bränna sprit för att klara “husbehoven”.

För att hindra det ökande drickandet förbjuds det. Något som på sikt gagnar L.O. Smith.