Fyra livslånga löften

Under 17-årige Lars Olssons första natt i Stockholm, visar kompisarna från brännvinsslupen honom huvudstadens alla lockelser. Dagen efteråt sätter en bedrövad Lars Olsson fyra principer han under hela sitt liv aldrig överger:

  1. Ej missbruka alkohol
  2. Beblanda sig i kortspel
  3. Snärjas i glädjeflickors garn
  4. Undvika fattigdom till varje pris