Samhällsförbättraren

L.O. Smiths Stockholm

Stora Badstugatan (Sveavägen) Dagens Sveavägen har haft olika namn. Länge var det namnet Stora Badstugatan som gällde. Det var ett myllrande stråk, själva porten till Stockholm norrifrån, där bönderna kom […]

Vad hände sedan – sockerbruken

Trots att Smith och Smitts försök med sockerbetsodling i Inedals Sockerfabriks AB blev ett misslyckande så hade de ändå bevisat att det gick att odla sockerbetor i Sverige. På kort […]

Vad hände sedan – spritreningen

Trots Smiths offensiver både hemma och utomlands för att sprida varmreningen av brännvin, lyckades han aldrig bygga upp en totaldominans på den svenska spritmarknaden. Handlare och förädlare fortsatte att köpa […]

Vad hände sedan – postbanken

Postbanken var idé som L.O. Smith fick för att stärka arbetarnas ekonomiska trygghet. Grundidén var att omvandla postkontoren runt om i landet till banker för att genom bättre tillgänglighet och […]

Vad hände sedan – arbetarringarna

De arbetarringar som L.O. Smith startade fungerade inte i längden, han kände att arbetarna själva inte engagerade sig tillräckligt och var missnöjd med att de inte bidrog mer ekonomiskt. Det […]

Vad hände sedan – rösträtten

Den 2 februari 1889 la Smith fram ett förslag om utökad rösträtt för Sveriges manliga befolkning i Riksdagen. Samma år grundades det Socialdemokratiska arbetarpartiet som tog till sig frågan med […]

Spritfabriken i Karlshamn

För att möta leverenskraven till Spanien beslutade L.O. Smith att öppna ett nytt företag, Carlshamns Spritförädlings AB, beläget i sin hemstad. Hit kom den importerade råspriten från Ryssland, förädlades och […]

Gula brevet – ett misstag

1883, samma år som arbetarringarna tar fart, utfärdas en inbjudan om aktieteckning i en Arbetarnas Bank. Stadgarna är generösa för arbetarna. Aktierna kostar bara 25 kronor och ska betalas inom […]

Arbetarringarna ser dagens ljus

Dominansen och makten hos överklassen var något som ständigt irriterade L.O. Smith. Han glömde aldrig var han kom ifrån. I mitten av 1880-talet samlar han politiskt intresserade arbetare för att […]

Next Page