Privatpersonen

Mot Stockholm

Succén i handelsbodarna gör att LO Smith snart vill vidare i karriären. När hans mor 1853 dör bestämmer han sig för att våga ta chansen. Via vännen, befälhavaren Bengtsson erbjöds […]

Carlhälls gård

Vid 1873 hyr familjen en större fastighet på Långholmen av Stockholms stad. Och L.O. Smith satsar stora summor på att göra något magnifikt av huset. Man bygger en gigantisk balsal […]

Familjemannen

Den 23-årige Lars Olsson möter varje dag i Gamla Stan en kvinna han inte kan sluta titta på. Det är den 17-åriga Marie-Louise Collin. Lars närmar sig dottern via hennes […]

Fyra livslånga löften

Under 17-årige Lars Olssons första natt i Stockholm, visar kompisarna från brännvinsslupen honom huvudstadens alla lockelser. Dagen efteråt sätter en bedrövad Lars Olsson fyra principer han under hela sitt liv […]

Ett livsavgörande möte

Sju år gammal är Lars Olsson ensam hemma då konsuln och grosshandlaren Carl Smith, en av Carlshamns ledande personer besöker Sjöarpsgården för att hämta in en skuld. Lars lotsar besökaren […]

Storbönder i Blekinge

Den 21 juli blir familjen “storbönder” när de köper Sjöarpsgården i Blekinge. Boningshuset är två våningar, 7 alnar högt, 40 långt och 10 brett. För att familjen ska klara arbetsbördan […]

Ett barn blir till

Den 12 oktober 1836 får lantbrukarna Lusse Pehrsdotter och Ola Persson, familjens tredje barn i Kiaby, Skåne, öster om Kristianstad. Barnet får namnet Lars Olsson (senare L.O. Smith).

Previous Page