Politikern

L.O. Smiths Stockholm

Stora Badstugatan (Sveavägen) Dagens Sveavägen har haft olika namn. Länge var det namnet Stora Badstugatan som gällde. Det var ett myllrande stråk, själva porten till Stockholm norrifrån, där bönderna kom […]

Gula brevet – ett misstag

1883, samma år som arbetarringarna tar fart, utfärdas en inbjudan om aktieteckning i en Arbetarnas Bank. Stadgarna är generösa för arbetarna. Aktierna kostar bara 25 kronor och ska betalas inom […]

Arbetarringarna ser dagens ljus

Dominansen och makten hos överklassen var något som ständigt irriterade L.O. Smith. Han glömde aldrig var han kom ifrån. I mitten av 1880-talet samlar han politiskt intresserade arbetare för att […]

Ett geni lämnar världen

Svårt påverkad av sin gikt avled L.O. Smith vid lunchtid, den 9:e december 1913. Dödsorsaken beskrevs som lunginflammation. L.O. Smith var under sin livstid en av Sveriges mest framgångsrika affärsmän […]